Politica de confidentialitate

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, societatea REMY BIO FOOD SRL, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Societatea noastră are sediul social în București, Strada Talazului nr 6 Sector 5 Bucuresti, și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/3496, având cod unic de înregistrare 32956990/strong>.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile societății noastre respectiv produsele și ofertele noastre speciale.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului WWW.MIHAELACARNU.RO, propietate al REMY BIO FOOD SRL.

REMY BIO FOOD SRL se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să punăîn aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

REMY BIO FOOD SRL este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 27163.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la serviciile/produsele noastre, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau pentru plasarea comenzilor de produse.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului.

Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea înregistrării unui cont și în consecință la imposibilitatea accesării serviciilor/produselor noastre.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, domiciliul sau reședința, adresa de facturare, adresa de livrare, username și parola.

SCOPURILE PRELUCRĂRII

Activități comerciale de vânzare respectiv pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și REMY BIO FOOD SRL (preluarea, validarea, expedierea, facturarea comenzii, informarea asupra stadiului comenzii, returnarea produselor);

Îndeplinirea obligațiilor legale ale societății noastre în contextual realizării operațiunilor de vânzare (obligații financiar-fiscale);

Reclamă, marketing și publicitate: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email, sms) a informărilor comerciale privind produsele și ofertele noastre.

În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportăriprivind modul de funcționare al site-ului, sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

Prelucrarea este necesara pentru încheierea unui contract (în ceea ce privește operațiunile de vânzare, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale);

Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale (în ceea ce privește operațiunile de înregistrare în evidențele contabile ale societății conform normelor fiscale, refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a vă putea oferi serviciile prin intermediul site-ului);

Consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, în cazul în care l-ați furnizat. Aveți posibilitatea de a va retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin accesarea opțiunii de dezabonare prin accesarea secțiunii ”Contul meu”;

Interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site. Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. 

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

REMY BIO FOOD SRL prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesara pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul operațiunilor de vânzare, prelucrarea datelor se va efectua pe întreaga perioadă a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale ale societății în materie financiar contabila/arhivare.

În cazul prelucrării datelor în baza contului de utilizator sau a consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezactivării contului, respectiv până la momentul dezabonării dumneavoastră. Ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor cu caracter personal, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, REMY BIO FOOD SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului precum societăți de curierat, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la REMY BIO FOOD SRL, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către REMY BIO FOOD SRL si dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;

Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la REMY BIO FOOD SRL rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;

Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la REMY BIO FOOD SRL, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de serviciile de vânzare și de utilizare a contului. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care REMY BIO FOOD SRL are obligația conform legii sa păstreze și sa proceseze anumite date cu caracter personal de exemplu în cazul vânzării de produse/înregistrarea operațiunilor contabile. Datele pot fi șterse în următoarele situații:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la REMY BIO FOOD SRL restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:

(i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;

(ii) procesarea este nelegala și prin urmare, va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;

(iii) CREATIVE SELECT IDEA SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal sa fie prelucrate în scop de reclama, marketing și publicitate sau sa fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurata, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către REMY BIO FOOD SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care REMY BIO FOOD SRL are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instantelor competente, atunci când considerați ca datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către REMY BIO FOOD SRL.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevazute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CUM PROTEJAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

REMY BIO FOOD SRL pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri.

Va informam ca sunteți deplin responsabil pentru menținerea confidențialității parolei și a informațiilor înregistrate pe acest site precum și pentru oricare și toate înregistrările realizate pe contul dumneavoastră. Prin prezenta consimțiți sa notificați în scris reprezentanții REMY BIO FOOD SRL indicați în cuprinsul acestei Politici de confidențialitate, cu privire la orice utilizare neautorizata a parolei dumneavoastră și respectiv a contului dumneavoastră. REMY BIO FOOD SRL nu poate fi ținuta responsabila pentru niciun fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neîndeplinirii acestor obligații de către dumneavoastră.

ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recenta actualizare. Versiunea revizuita intra în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine în totalitate.

CUM NE PUTETI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm sa ne scrieți la următoarea adresa: București, Bd. Tineretului, nr. 1, bl. 5, sc. C, et. 4, ap. 70, sector 4 sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: contact@mihaelacarnu.ro

  Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Fiind de acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

  Privacy Settings saved!
  Setari de confidentialitate

  Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații din browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlați-vă serviciile personale de cookie-uri aici.


  Din motive performante, utilizăm Cloudflare ca rețea CDN. Acest lucru salvează un cookie "__cfduid" pentru a aplica setările de securitate pentru fiecare client. Acest cookie este strict necesar pentru caracteristicile de securitate ale Cloudflare și nu poate fi dezactivat.

  Pentru a utiliza acest site web, utilizăm următoarele cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic

  Refuza toate serviciile
  Accept toate serviciile
  Scroll to Top